Anterior

4. La presentació oral

06:44

L’última sessió se centrarà a preparar el moment de la presentació oral quan tot el material ja és a punt. La confecció d’un suport visual adequat al discurs que sigui un complement a la teva explicació. La importància de l’assaig oral i de la preparació de les possibles preguntes que formularà el comitè d’avaluació per tal que siguis capaç d’explicar amb claredat i confiança la teva investigació.

Exercici d'autoavaluació en PDF
Exercici d'autoavaluació en Formulari de Google