Anterior
següent

3. La posició corporal i la gestualitat

06:30

La tercera sessió oferirà tècniques per escalfar la veu i activar el cos just abans de la presentació per comunicar amb personalitat i estil propi. Veurem la importància de la posició corporal i de la gestualitat per transmetre la informació amb naturalitat i actitud positiva.

Exercici d'autoavaluació en PDF
Exercici d'autoavaluació en Formulari de Google