Més recursos

Si vols saber més sobre algun tema específic, l’equip del projecte et presenta diversos llibres, webs i vídeos externs perquè t’hi submergeixis de ple.

L’oratòria a l’abast de tothom

L’oralitat aplicada a l’aula

Storytelling

La fluïdesa i la pronunciació

La por a parlar en públic

La veu i el cos

El suport visual