Anterior
següent

1. El disseny del discurs oral

07:46

En aquest taller treballarem el pas de la part escrita del treball al disseny del discurs oral per definir la selecció de la informació essencial de la investigació. Un cop triada, elaborarem l’estructura del discurs tenint en compte el temps per fer la presentació.

Exercici d'autoavaluació en PDF
Exercici d'autoavaluació en Formulari de Google