Anterior
següent

Crear històries que commoguin: com aplico la tècnica de l’storytelling?

09:10

L’storytelling consisteix a explicar allò que necessitem comunicar d’una manera atractiva a través d’un plantejament captivador perquè qui t’escolta hi connecti de manera més efectiva. Això implica, sovint, l’ús de recursos narratius. En aquest taller comprovaràs la força que tenen aquests recursos per submergir l’espectador on tu et proposis.

Activitat d’autoavaluació 1
Activitat d’autoavaluació 2
Activitat d'aula 1
Activitat d'aula 2