Anterior

Presentar oralment amb efectivitat: consells finals

05:31

Treballar les idees principals i l’estructura del discurs, la creativitat, la veu i el cos i l’assaig oral són elements essencials per poder fer una bona presentació oral a partir d’un treball d’investigació. Posem tots aquests ingredients junts per tal que t’expressis amb el teu estil i amb molt d’entusiasme.

Activitat d’autoavaluació 1
Activitat d’autoavaluació 2
Activitat d'aula 1
Activitat d'aula 2